Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


:: 05.11.2014
 


Міська рада :: Проекти рішення сесій Сокальської міської ради
.
  
05.11.2014

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т

Р І Ш Е Н Н Я

м.Сокаль

від_______________2014р. № _______

 

Про затвердження тарифів для КП «Сокальжитлокомунсервіс»

на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення

побутових відходів в м.Сокаль

Керуючись ст. ст.. 28, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.2006 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення побутових відходів до рівня економічно обґрунтованих витрат та забезпечення якісного обслуговування, заслухавши інформацію директора КП «Сокальжитлокомунсервіс», виконавчий комітет міської ради -

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити тарифи на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення побутових відходів, що надаються комунальним підприємством «Сокальжитлокомунсервіс» згідно з додатком №1.

2. Рішення виконавчого комітету Сокальської міської ради від 26.07.2012 №142 «Про затвердження тарифів для КП «Сокальжитлокомунсервіс» на послуги по збиранню, вивезенню та розміщенню побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність.

3. Затвердженні у п.1 цього рішення тарифи підлягають оприлюдненню у спосіб, встановлений законодавством та вводяться в дію не раніше п’ятнадцяти днів з дня оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови О.Р.Олійника.

Міський голова Богдан ЗАРІЧНИЙ

ДОДАТОК №1

до проекту рішення виконавчого комітету

Сокальської міської ради

№_______від_____________2014р.

«Про затвердження тарифів для КП «Сокальжитлокомунсервіс»

на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення

побутових відходів в м.Сокаль»

П Л А Н О В І Т А Р И Ф И

на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення

побутових відходів

Тариф

Тариф на послуги з збирання, зберігання, вивезення і розміщення твердих побутових відходів:

- бюджетні установи;

- інші споживачі (юридичні (фізичні) особи)

54,97 грн/м³

59,75 грн/м³

Тариф на послуги з збирання, зберігання, вивезення, розміщення твердих і великогабаритних побутових відходів:

н а с е л е н н я

- приватний сектор;

- комунальний сектор.

8,50 грн/чол.

7,20 грн/чол.

Примітка: у тарифах врахований податок на додану вартість.


Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконкому Сокальської міської ради

Про затвердження  тарифів для  КП "Сокальжитлокомунсервіс"

на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення

побутових відходів. 

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

 

Основними причинами перегляду тарифів на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів є те що, тарифи затверджені рішенням виконкому від 26.07.12 № 142 були розроблені комунальним підприємством “Сокальжитлокомунсервіс” у 2011 році. За час дії тарифів відбулося значне зростання:

1) мінімальної заробітної плати з 960 грн. до 1218 грн. – на 27 відс., і як наслідок витрат на оплату праці;

2) дизельного пального з 9,70 грн. до 17,59 грн. – на 80 відс.;

3) бензину з 9,50 грн. до 17,59 грн. – на 85 відс.;

4) витрат на амортизацію;

5) екологічного податку з 96059 грн. до 210220грн. - 218відс.

Таким чином, діючі тарифи не відшкодовують витрати на їх надання у повному обсязі.

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про житлово-комунальні послуги” повноваження щодо регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, у т.ч. на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів, що надаються підприємствами незалежно від форми

власності, належать органам місцевого самоврядування. Рівень тарифів повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.  Тому, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.2006р. “Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення  побутових відходів” були сформовані нові тарифи з врахуванням нових цін на паливно-мастильні матеріали та нового розміру заробітної плати.

Проектом рішення передбачається зростання тарифу на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів:

 

   Тариф на послуги з збирання, зберігання, вивезення  і розміщення твердих побутових відходів:

- бюджетні установи;     

- інші споживачі (юридичні (фізичні) особи)     

 

 

 

54,97 грн/м³

59,75 грн/м³

  Тариф на послуги з збирання, зберігання, вивезення, розміщення твердих і великогабаритних      побутових        відходів:

                      н а с е л е н н я

- приватний сектор;

- комунальний сектор.

 

 

 

 

8,50 грн/чол.

7,20 грн/чол.

 

2. Цілі державного регулювання

 

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

- забезпечення отримання споживачами міста якісних послуг із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів;

- забезпечення стабільної роботи підприємства зі збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів

- приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

- стабілізація фінансово-економічного становища підприємства. 

 

3. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту

 

 Перший альтернативний спосіб.

Збереження існуючого стану, тобто залишити діючі тарифи без змін.

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки діючі тарифи не відвідають фактичним витратам підприємства на теперішній час.

Другий альтернативний спосіб.

Збереження існуючого рівня тарифу для населення, а підвищення лише іншим споживачам до рівня економічно обґрунтованих з умовою покриття збитків від надання послуг населенню. Але в такому разі, підвищення тарифів на послуги вплине на підвищення цін на товари та продукцію, які виробляються іншими споживачами. Тому тягар зростання буде перекладено на населення. Ця альтернатива не може бути прийнята, оскільки вона не вирішує існуючу проблему.

Третій альтернативний спосіб.

Встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів, що сприятиме покращенню результатів фінансово-господарської діяльності підприємств та створюватиме передумови для надання якісних послуг.

  

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних із їх наданням.

  

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту  

 

Прийняття рішення щодо встановлення тарифів на послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів  забезпечить надання більш якісних послуг, покращення фінансово-економічного стану підприємств.

 

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту 

 

В терміні дії рішення виконкому міської ради не обмежено і чинне до його відміни.

У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

  

7. Аналіз вигод та витрат 

 

Прийняття даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи на послуги зі збирання, зберігання, вивезення та розміщення побутових відходів на рівні економічно обґрунтованих, що створить необхідні умови для надання цих послуг споживачам міста, покращити фінансово-економічне становище підприємства.

Вигоди та втрати.

Сфера впливу

Вигоди

Втрати

КП “Сокальжитлокомунсервіс”

Зменшення збитків від

надання послуг  із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів

На першому етапі

можливе зменшення

рівня оплати за надані

послуги споживачами

Споживачі послуг:

 

 

бюджетні організа-

ції та інші споживачі

Стабільне отримання

якісних послуг  із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів

Підвищення плати за

послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів

населення

Отримання якісних послуг із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів

Підвищення плати за послуги із збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів

Органи місцевого

самоврядування

Забезпечення життєдіяль-

ності населення, промис-

лової та соціальної інфраструктури територіальної громади міста

Для малозабезпеченої

категорії громадян

виникне необхідність

оформлення субсидій

 

 

8. Показники результативності регуляторного акта 

 

Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта слід вважати:

- кількість абонентів, яким надаються послуги зі збирання, зберігання, вивезення та розміщення  побутових відходів;

- рівень надходження платежів за послуги;

- рівень відшкодування тарифом витрат за надані послуги.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.  

 

Методи одержання результатів відстеження:

- звітність підприємств щодо надходження коштів за надання послуг;

- використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання послуг;

- здійснення порівняльного аналізу.

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в два роки з дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого удосконалення рішення виконкому Сокальської міської ради.

 ПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Генеральний план м.Сокаль
 
Останні повідомлення
01.07.2020
 Довідка про роботу СППП Сокальського відділу поліції за 6 місяців  »»»
26.06.2020
 Результати голосування  »»»
25.06.2020
 Засідання постійно діючої Комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення (теплопостачання)   »»»
23.06.2020
 Порядок денний  »»»
22.06.2020
 Перелік багатоквартирних будинків які отримують послуги централізованого теплопостачання  »»»
12.06.2020
 Результати голосування  »»»
09.06.2020
 Порядок денний  »»»
01.06.2020
 Зутріч з молоддю.  »»»
29.05.2020
 Шановні мешканці Сокаля! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня міста!  »»»
29.05.2020
 Проекти  »»»
29.05.2020
 Регуляторний акт  »»»
15.05.2020
 Проекти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.