Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


:: 22.01.2016
 


Міська рада :: Проекти рішення сесій Сокальської міської ради
.
  
22.01.2016

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VІІ

скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

2016р. №

м. Сокаль

 

Про

затвердження Положення про

створення

та розгляду електронних

петицій

до Сокальської міської ради 

 

       

З

метою розширення можливостей реалізації прав громадян на вирішення питань

місцевого самоврядування в місті Сокалі, керуючись ст.23-1 Закону України «Про

звернення громадян»,  ст.ст.25, 59 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.

Затвердити Положення про порядок створення та розгляду електронних петицій до 


Сокальської міської ради (додається).

 

2.  Контроль за виконанням даного

рішення покласти на постійну комісію з питань законності та правопорядку.

 

Міський голова                                                                   Вадим КОНДРАТЮК


Додаток до рішення сесії 


Сокальської міської ради 


№ ____  від _________ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та

розгляду електронних петицій до 


Сокальської міської ради Львівської області


Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція

– колективне електронне звернення (ініціатива), як окремо реалізований

програмний комплекс «Система електронних петицій до Сокальської міської ради

Львівської області», що функціонує в рамках офіційного сайту Сокальської

міської ради Львівської області  для голосування громадян, яке за умови

набрання  необхідної їх кількості, обов’язкове до розгляду органами чи

посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку.

1.2. Електронна петиція

є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого

самоврядування (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до

статті 23.1 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

Розділ 2. Порядок подання електронної

петиції

2.1. Організацію

розгляду електронних петицій, адресованих Сокальській районній раді Львівської

області, забезпечує юридичний відділ Сокальської міської ради Львівської

області або інша особа визначена розпорядження голови міської ради

(Адміністратор).

2.2. Електронні петиції

повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції

Сокальської міської ради Львівської області з урахуванням її компетенції,

визначеної Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в

Україні», іншими законами України та нормативно-правовими актами.

2.3. Електронна петиція

подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по

батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти

ініціатора, контактний номер телефону, зміст звернення з обґрунтуванням

необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть

додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Неправдиві відомості,

подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для

відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.4. В електронній

петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його

вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити

заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності

України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної,

расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів,

посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність,

права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу

національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики,

які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.5. Електронна петиція

подається ініціатором через офіційний сайт Сокальської міської ради Львівської

області шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».

2.6. Для подання

електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію в програмному

комплексі «Система електронних петицій до Сокальської міської ради Львівської

області», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти

та надати згоду на обробку своїх персональних даних.

2.7. Електронна петиція

впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється  Адміністратором на

відповідність  вимогам пункту 2.2, 2.3 та 2.4  цього Положення. У

разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої

петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається мотивована

відмова.

2.8. В разі

відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на

розгляд голові міської ради (в разі його відсутності іншій посадовій особі, яка

виконує його обов’язки), який розглядає її впродовж 3 робочих днів та приймає

одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо

зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування або

порушує інші вимоги до електронних петицій встановлених чинним законодавством

 та цим Положенням.

2.9. Ініціатор, якому

відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та

подати цю петицію повторно.

2.10. Дата оприлюднення

електронної петиції в програмному комплексі «Система електронних петицій до

Сокальської міської ради Львівської області» є датою початку збору голосів на

її підтримку. Інформація про початок  збору голосів  на

підтримку  електронної петиції  невідкладно публікується  на

офіційному сайті Сокальської міської ради Львівської області, а також

надсилається  ініціатору електронної петиції  на електронну адресу,

вказану  під час реєстрації. Кількість підписів та терміни збору підписів

на підтримку петиції визначені статтею 27 Регламенту Сокальської міської ради

Львівської області VII скликання. Збір голосів здійснюється на офіційному

веб-сайті Ради  у розділі «Петиції» на базі програмного комплексі «Система

електронних петицій до Сокальської міської ради Львівської області». Для

участі  у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію,

зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та контактний

номер телефону. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи важаються

недійсними та не враховуються при підрахунку голосів.

Розділ 3.Порядок розгляду електронної

петиції.

3.1 Адміністратор

забезпечує перевірку дійсності підписів на підтримку електронної петиції.

3.2 Електронна петиція,

що набрала на її підтримку необхідну кількість голосів не пізніше наступного

робочого дня передається на розгляд Голові Ради.

3.3 Інформація про

початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала

необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному

веб-сайті Ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної

кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції

від громадського об`єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання

такої петиції.

3.4 Голова Ради

невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної

кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до

постійної комісії Ради, предметом відання якої є порушене автором петиції

питання.

3.5. Постійна комісія не

пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції

розглядає електронну петицію на своєму засіданні.

На засідання постійної

комісії, у разі необхідності, запрошується автор електронної петиції,

залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого апарату Ради,

Сокальської районної державної адміністрації та інших державних органів.

За результатами розгляду

електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно

до компетенції, або готує проект рішення Сокальської районної Ради.

3.6. Голова Ради у разі

отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної

петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у

ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи

виносить розгляд питань порушених у електронній петиції на розгляд сесії

 Ради.

 

3.7. Розгляд електронної

петиції, проекту рішення з питання, зазначеного в електронній петиції,

здійснюється Сокальською районною радою першочергово на найближчому пленарному

засіданні у порядку, визначеному Регламентом Сокальської міської ради

Львівської області VII скликання.

Висновок або

рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з

питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається Радою першочергово на

найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом.

3.8. Інформація про

результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції

на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на

офіційному веб-сайті Сокальської міської ради Львівської області.

 

 

Міський голова                                                                     Вадим КОНДРАТЮК

 

 ПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Схема планувальних обмежень
 
Останні повідомлення
03.08.2020
 Проекти  »»»
23.07.2020
 Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території з метою впорядкування забудови в районі вул. Яворницького-Підкови в м. Сокалі Львівської області   »»»
21.07.2020
 Про податкові новації у період карантину обговорили під час «гарячої лінії»   »»»
15.07.2020
 Рішення Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Сокаль Сокальської міської ради Сокальського району Львівської області   »»»
15.07.2020
 Результати голосування  »»»
10.07.2020
 Проекти  »»»
07.07.2020
 Ставки податків і зборів на 2021 рік  »»»
07.07.2020
 Інформація Сокальської ДПІ. Які дії батьків при отриманні реєстраційний номера облікової картки платника податків для дитини?  »»»
01.07.2020
 Довідка про роботу СППП Сокальського відділу поліції за 6 місяців  »»»
26.06.2020
 Результати голосування  »»»
25.06.2020
 Засідання постійно діючої Комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення (теплопостачання)   »»»
23.06.2020
 Порядок денний  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.