Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


:: 25.04.2016
 


Інформація для громадян
.
  
25.04.2016


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

 
від 24 лютого 2016 р. N 109

 

Київ
Про затвердження Порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

Відповідно до частини дев`ятої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, що додається.

Прем`єр-міністр України              А. ЯЦЕНЮК

 
Інд. 37

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2016 р. N 109
                                                         ПОРЯДОК

зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

1. Цей Порядок визначає процедуру зберігання виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку (далі - протоколи) та розміщення ними на своєму офіційному веб-сайті інформації про рішення, прийняті такими зборами.

Дія цього Порядку поширюється на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад (далі - виконавчі комітети), співвласників багатоквартирних будинків (далі - співвласники), а також управителів багатоквартирних будинків (далі - управителі).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України та Законі України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

3. Зберіганню підлягають протоколи з питань:

1) визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем;

2) обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням.
4. Після складення протоколу уповноважений зборами співвласник або управитель надсилає до виконавчого комітету за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання, заяву за формою згідно з додатком 1 разом з протоколом.
5. Виконавчий комітет визначає структурний підрозділ (підрозділи) або особу (осіб), відповідальних за зберігання протоколів та розміщення їх результативних частин на своєму офіційному веб-сайті (далі - відповідальний за зберігання протоколу).
6. Після надходження до виконавчого комітету заяви та протоколу відповідальний за зберігання протоколу перевіряє:
1) відповідність заяви формі, наведеній у додатку 1;
2) наявність в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку;
3) відповідність форми протоколу формі, затвердженій Мінрегіоном.
У разі невідповідності заяви формі, наведеній у додатку 1, відсутності в протоколі рішень з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, та/або невідповідності форми протоколу формі, затвердженій Мінрегіоном, відповідальний за зберігання протоколу у строк, що не перевищує п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до виконавчого комітету, повертає їх заявнику із зазначенням конкретних підстав для повернення.

Заява та протокол повертаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме їх отримання заявником.

 

У разі відсутності підстав для повернення поданих заявником документів відповідальний за зберігання протоколу вносить дані у журнал обліку протоколів за формою згідно з додатком 2 та надсилає протягом п`яти робочих днів з дня надходження документів повідомлення заявнику про факт взяття протоколу на зберігання згідно з додатком 3.

 

7. Виконавчий комітет забезпечує зберігання протоколів протягом усього життєвого циклу багатоквартирного будинку.

 

Порядок формування справ протоколів та їх зберігання визначається в інструкції з діловодства виконавчого комітету.

 

У виконавчому комітеті співвласник та управитель можуть безоплатно отримувати засвідчену виконавчим комітетом копію протоколу. Надання копії протоколу здійснюється у триденний строк з дати надходження відповідного звернення.

 

8. У п`ятиденний строк з дня надсилання повідомлення про взяття протоколу на зберігання його результативна частина з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, розміщується виконавчим комітетом на його офіційному веб-сайті.

 

Виконавчий комітет забезпечує створення на своєму офіційному веб-сайті окремого розділу про рішення, прийняті зборами співвласників, щодо управління багатоквартирним будинком. У такому розділі повинна бути забезпечена можливість пошуку результативних частин протоколів з питань, зазначених у пункті 3 цього Порядку, зокрема за адресами багатоквартирних будинків.

 

 

 

Додаток 1


до Порядку

 

До ________


     (найменування виконавчого комітету сільської,


                            селищної або міської ради)

 

___________


        (прізвище, ім`я та по батькові співвласника


             багатоквартирного будинку,

 

___________


уповноваженого зборами на подання протоколу)

 

___________


                                (місце проживання)*

 

___________


          (найменування та ідентифікаційний код


        управителя багатоквартирного будинку,

 

___________


уповноваженого зборами на подання протоколу)
ЗАЯВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до частини дев`ятої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" прошу прийняти на зберігання протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: ___

 

від ___ ___________ 20___ р.

 

Додатки: 1. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, що передається на зберігання.

 

                2. Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку, згідно з яким співвласника


                 або управителя уповноважено на подання протоколу на зберігання до виконавчого


                 комітету.**

 

___ 20___ р.
   

 

___________


(підпис співвласника)

 

___ 20___ р.
   

 

___________


(підпис управителя)***

 

 
   

 

М. П. (за наявності)

 

 


* Зазначається у разі подання заяви управителем багатоквартирного будинку.

 

** Додається у разі, коли повноваження співвласника або управителя багатоквартирного будинку на подання протоколу на зберігання до виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради не визначено у протоколі, що передається на зберігання.

 

*** Зазначається у разі подання заяви управителем багатоквартирного будинку.

 

 

 

 

Додаток 2


до Порядку
ЖУРНАЛ


обліку протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поряд-ковий номер
   

 

Дата надходження протоколу
   

 

Заявник
   

 

Реквізити протоколу
   

 

Адреса багатоквартирного будинку
   

 

Дата прийняття протоколу на зберігання
   

 

Примітка

 

 

 

 

 

Додаток 3


до Порядку

 

__________


      (прізвище, ім`я та по батькові співвласника


                   багатоквартирного будинку,

 

__________


уповноваженого зборами на подання протоколу)

 

__________


                           (місце проживання)*

 

__________


          (найменування та ідентифікаційний код 


         управителя багатоквартирного будинку,

 

___________


уповноваженого зборами на подання протоколу)

 

_________


                             (місцезнаходження)
ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поданий згідно із заявою від ____ _ 20___ р. на зберігання протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: __

 

від ____ _ 20__ р. відповідно до частини дев`ятої статті 10 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" прийнято на зберігання _____.


(найменування виконавчого комітету сільської, селищної або міської ради)

 

__


(посада особи, відповідальної за


зберігання протоколу)
   

 

___________


(підпис)
   

 

_______


(ініціали та прізвище)

 

___ 20__ р.

 

 


* Зазначається у разі надіслання повідомлення управителю багатоквартирного будинку.

 

ПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Схема розміщення І черги будівництва
 
Останні повідомлення
11.06.2021
 НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ https://sokal-rada.gov.ua/  »»»
27.05.2021
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області   »»»
26.05.2021
 Сокальською ДПІ проведено «гарячу лінію» на тему: «Актуальні питання, щодо застосування податкового та іншого законодавства»   »»»
26.05.2021
 Калькуляція витрат та перелік послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Сокаль  »»»
26.05.2021
 До уваги співвласників багатоквартирних будинків! Інформація про управління багатоквартирними будинками у місті Сокаль   »»»
21.05.2021
 Проєкти рішень  »»»
20.05.2021
 Сокальська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує  »»»
20.05.2021
 Результати голосування 20.05.2021  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
18.05.2021
 Розпорядження про скликання сесії  »»»
18.05.2021
 Проєкти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.