Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


:: 15.07.2016
 


Міська рада :: Проекти рішення сесій Сокальської міської ради
.
  
15.07.2016

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Про затвердження

Положення  про порядок призначення на посади та звільнення з посад

керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної

власності територіальної громади міста Сокаль

 

  З метою встановлення єдиного механізму організаційно-правових заходів щодо призначення на посаду або звільнення з посади  керівників підприємств, установ, закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль відповідно до статті 17, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 78 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 N 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору", враховуючи висновки постійних комісій та керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада   

В И Р І ШИ Л А:

 

1.  Затвердити Положення про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль, що додається.

 

2. Затвердити Типову форму контракту з керівником підприємства  ( установи, організації, закладу), що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль, що додається.

 

3.  Юридичному відділу Сокальської міської ради привести у відповідність до вимог цього Положення раніше укладені та діючі контракти з відповідними керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль, шляхом укладання додаткових угод до них або укласти контракти, що не укладені, у трьохмісячний термін.  

 4. Керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль привести Статути підприємств установ, організацій  відповідно до вимог цього Положення.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунального господарства.

 

Міський  голова                                    Вадим   КОНДРАТЮК

 

 

 

Затверджено

 

рішення міської ради

 

№ ___________ від

________________2016

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 Про порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій,що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль

 

 I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1.1. Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль (далі ‑ Положення) розроблений відповідно до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств», інших нормативно-правових актів та встановлює процедуру призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Сокаль.

 

Дія даного Положення не поширюється на відносини щодо призначення та звільнення керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 

Це Положення визначає механізм призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій (далі - підприємств), що перебувають у комунальній власності територіальної громади  Сокаль (далі - керівник).

 

Керівником може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу  освіту на рівні спеціаліста або магістра відповідного професійного спрямування, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

Призначення керівників здійснюється з урахуванням вимог ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", шляхом укладення контракту.

 

1.2. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов`язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці робітника, умови розірвання договору можуть встановлюватись за угодою сторін.  Контракт як особлива форма трудового договору спрямовується на створення умов для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його професійні навички, його правову і соціальну захищеність.

 

  1.3.Відповідно ст.29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчого комітету Сокальської міської ради належить управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальної громади   м. Сокаля

 

1.4 Контракт укладається між Виконавчим комітетом Сокальської міської ради  в особі міського голови (далі – Орган управління) та керівником підприємства, установи організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Сокаль (далі – Керівник).

 
 
 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

2.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій, повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до зайняття посади.

 2.2. Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження міського голови про оголошення конкурсного відбору.

 

Підставами для прийняття відповідного розпорядження є:

 - наявність вакантної посади керівника;

 -   закінчення строку дії контракту з Керівником;

 - направлення листа на ім’я Керівника за два

місяці до закінчення строку дії контракту, яким доводиться до його відома пропозицію  щодо припинення контракту.   

 

2.3. До участі у конкурсному відборі  не допускаються особи, які:

 

      1) визнані в установленому порядку недієздатними;

       2) мають судимість;

       3) у разі призначення на посаду будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

       4) позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений

термін;

       5) в інших випадках, установлених законами.

 

2.4. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

 1) публікація оголошення про проведення конкурсного відбору в засобах масової інформації (офіційний сайт Сокальської міської ради, районний часопис «Голос з-над Бугу»);

 2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

 3) проведення конкурсного відбору;

 

 

 

3. ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

 

 3.1. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради  не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

 В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

 -           найменування і місцезнаходження підприємства;

-           найменування посади ;

-          кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника ;

 -          перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та

строк їх подання.

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 

 4. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 

4.1. Бажаючі взяти участь у конкурсному відборі подають документи до відділу організаційно-кадрової роботи міської ради,  а саме:

 1)      заява кандидата на ім’я міського голови; 

 2)      копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

 3)      автобіографія;

 4)      копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

  5)      копія трудової книжки;

 6)      програма стратегії розвитку підприємства, установи, організації;

  7)      дві фотографії розміром 4 х 6 см;

 

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно:

 1) оцінка поданих документів, щодо відповідності кваліфікаційних вимог;

 2) співбесіда з кандидатами.

 4.3. Відділ організаційно-кадрової роботи за погодженням з міським головою визначає дату

проведення співбесіди і підведення підсумків, повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

4.4. Співбесіда проводиться міським головою, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади керівників комунальних підприємств,  установ, організацій.

 

4.5. За результатами співбесіди міським головою приймається рішення щодо переможця конкурсного

відбору

 

 5. УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

 

5.1. Призначає на посаду керівника підприємства, установи, організації, що належить до комунальної ласності територіальної громади м. Сокаль, здійснюється згідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» міським головою, шляхом укладання з ним контракту.

 

5.2. Юридичний відділ Сокальської міської ради готує проект контракту з керівником підприємства, установи, організації,  з врахуванням напрямку діяльності. Проект контракту з Керівником не повинен містити  необґрунтованих показників або положень, що суперечать чинному законодавству.

 

5.3. Проект контракту в обов’язковому порядку погоджується: 

 1)    начальником юридичного управління;

2)    начальником відділу організаційно-кадрової роботи;

 3)    заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

Термін погодження проекту контракту в кожному із зазначених структурних підрозділів виконавчого комітету Сокальської міської ради не повинен перевищувати 5 днів.

 У разі відмови від погодження проекту контракту готується письмове обґрунтування.

 5.4. Відповідно до пункту 3 статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник контракту додається до розпорядження Сокальського міського голови про призначення керівника підприємства, установи, організації  і є його невід`ємною частиною, зберігається у заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків. Другий примірник оформленого контракту зберігається у керівника підприємства, установи, організації.

 

5.5. Контракт

укладається на термін від 1 до 5 років та набирає чинності з моменту його

підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути

змінений у письмовій формі шляхом укладання додаткової угоди.

 

5.6. Контроль за виконанням умов контракту і

строку його дії покладається на заступника міського голови відповідно до

розподілу обов’язків.

 

 

 

6.  УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

6.1.Умови оплати праці

Керівника підприємства, установи, організації,   визначаються у

контракті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999

р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих

на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» і

встановлюються у прямій залежності від результатів господарської

діяльності  підприємства.

 

6.2 Преміювання

керівників комунальних підприємств, установ, організацій,  проводиться відповідно

до умов зазначених в Контракті.

 

6.3 У разі несвоєчасного

виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту

надбавки та преміювання скасовуються або зменшуються.

 

6.4. Перегляд розміру посадового окладу

здійснюється у разі відповідних змін у законодавстві, а також може бути

переглянутий в залежності від результатів діяльності підприємства, установи,

організації, за ініціативою однієї із сторін контракту.

 

6.5. Розмір надбавки переглядається щорічно,

встановлюється на початку року залежно від результатів діяльності підприємства.

Преміювання Керівника здійснюється щомісячно за окремим розпорядженням міського

голови.

 

 

 

7. ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ, РОЗІРВАННЯ ТА

ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ.

 

7.1. Контракт з Керівником може бути розірваний

за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним

законодавством України, а також  передбачених у контракті.

 

7.2. У разі розірвання контракту з підстав,

установлених в контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення

проводиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України з урахуванням гарантій,

встановлених чинним законодавством і контрактом.

 

Розірвання трудового договору з ініціативи

роботодавця проводиться у випадках передбачених ст. 40,41 КЗпП в Україні.

 

7.3. У разі невиконання або неналежного

виконання сторонами зобов’язань, передбачених у контракті, його може бути

достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні.

 

7.4. У разі систематичного порушення трудової

дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до керівника підприємства,

установи, організації,  застосовується дисциплінарне стягнення,

передбачене чинним законодавством України.

 

7.5. Контракт підлягає розірванню достроково на

вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають

виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю,

невиконання або неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених

контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення Керівника у цьому разі

проводиться відповідно до статті 39 КЗпП України.

 

7.6. Не пізніше, як за два місяці до закінчення

терміну дії контракту заступник міського голови згідно з розподілом, готує для

міського голови відповідну інформацію на підставі якої він приймає рішення щодо

припинення, продовження контракту чи укладання його на новий термін.

 

7.7. Відділ організаційно-кадрової роботи

на підставі доручення  міського голови готує лист на ім’я Керівника, яким

доводить до його відома пропозицію  щодо припинення, продовження або

укладання контракту на новий термін за підписом міського голови. З

Керівником  продовжують  трудові відносини розпорядженням міського

голови шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

 

7.8. За відсутності заяви від Керівника 

протягом десятиденного терміну після отримання повідомлення (без поважних

причин) на продовження контракту чи укладання його на новий термін, по

закінченні строку його дії, контракт вважається припиненим. Звільнення з посади

Керівника проводиться згідно з пунктом 2 статті 36 КЗпП України.

 

7.9. Зміни до умов контракту, вносяться шляхом

укладання додаткової угоди, підписаної обома сторонами. Проект додаткової угоди

про зміну умов контракту погоджується у порядку передбаченому п.3.4 цього

Положення.

 

7.10. Виконуючий обов’язки Керівника на період

його відсутності, в тому числі на період конкурсного відбору, призначається

розпорядженням міського голови.

 

7.11. На Керівника, з яким укладається контракт

відповідно до цього Положення, у разі звільнення, повністю поширюються пільги

та компенсації, встановлені чинним законодавством.

 

7.12. За результатами звіту керівника

підприємства, установи, організації Сокальська міська рада може рекомендувати

міському голові розірвання контракту з відповідним керівником.

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Міський голова має право вимагати від

Керівника звіт про результати роботи виконання показників, передбачених

контрактом, пояснення щодо причин їх невиконання чи неналежне виконання своїх

обов`язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

 

Керівник підприємства, організації, установи

звітує про результати роботи за рік на сесії Сокальської міської ради,

доповідає на засіданнях виконавчого комітету Сокальської міської ради не менше

одного разу на рік відповідно п.3 ст.29 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні».

 

8.2.Спори між сторонами контракту розглядаються

в установленому чинним законодавством порядку.

 

8.3. Раніше укладені контракти з керівниками

комунальних підприємств, установ, організацій та установчі документи підлягають

перегляду і приведенню у відповідність до цього Положення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

янин Затверджено

 

рішення міської ради

 

№ ___________ від ________________2016

 

 

 

 

 

Типова

форма

 

контракту

з керівником комунального підприємства, установи закладу, що є у комунальній власності

територіальної громади м.Сокаль

 

місто Сокаль

„____”_______ 20___ р.

 

Сокальська міська

рада в особі міського голови _______________________________, який діє на

підставі Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Сокальської

міської ради ради від „___” __________20__р. з одного боку, та громадянин(ка)

 

(прізвище, ім’я,

по батькові)

 

з другого боку,

уклали цей контракт про те, що громадянин(ка)

 

(прізвище, ім’я,

по батькові)

 

приймається на

роботу до

 

__________________________________________________________________

 

(найменування

підприємства, установи, закладу) _______________________________________________________________на

посаду ___________________________________________________________

 

(надалі –

Керівник) (повна назва посади)

 

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

1.1. Керівник у

своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України,

Статутом комунального підприємства, установи, закладу (повна назва) (надалі –

коротка назва) та цим контрактом, підзвітний Сокальській міській раді (надалі –

Рада).

 

1.2. За цим

контрактом Керівник зобов’язується здійснювати керівництво підприємством,

установою, закладом, що належить до комунальної власності територіальної громади

м.Сокаль, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і

зберігання майна, закріпленого за підприємством, установою, закладом на праві

оперативного управління або господарського відання, а Рада зобов’язується

створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці

Керівника.

 

1.3. Цей контракт

є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту

виникають трудові відносини між Керівником та Радою, які є сторонами по

контракту.

 

1.4. Керівник є

повноважним представником підприємства, установи, закладу. На період відпустки,

хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує

призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки,

користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено

іншого.

 

1.5. При виконанні

покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами

України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого

міністерства, рішеннями міської ради, розпорядженнями голови міської ради,

іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства, установи, закладу.

 

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Керівник

здійснює оперативне керівництво комунальним підприємством, установою, закладом,

організує його виробничо-господарську, соціально - побутову та іншу діяльність,

забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом підприємства, установи,

закладу та цим контрактом.

 

Обов’язки

Керівника:

 

2.2. Виконувати

такі постійні функції і обов’язки з організації і забезпечення діяльності

підприємства, установи, закладу:

 

- організація

виконання державних, виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що

взяті підприємством, установою, закладом;

 

- впровадження у

виробництво нових, прогресивних технологій;

 

-

матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства, установи, закладу;

 

- юридичне,

економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності підприємства,

установи, закладу;

 

- забезпечення

підприємства, установи, закладу кваліфікованими кадрами;

 

- забезпечення

продуктивної зайнятості працівників;

 

- впровадження

нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та

економічних умов для високопродуктивної праці на підприємстві, установі,

закладу;

 

- створення

безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;

 

- забезпечення

цільового використання державних та коштів місцевого бюджету, наданих

підприємству, установі, закладу згідно з затвердженими державними та місцевими

програмами;

 

- виконання

підприємством, установою, закладом зобов’язань зі сплати податків, внесення

інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати

працівникам;

 

- виконання інших

функцій з організації і забезпечення діяльності підприємства, установи,

закладу, згідно з чинним законодавством України.

 

2.3. Ініціювати

укладання Колективного договору та його виконання.

 

2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сокаль, що знаходиться на балансі підприємства, установи, закладу і закріплене на праві  оперативного управління або господарського відання.

 

2.5. Забезпечувати виконання запланованих показників фінансово - господарської діяльності підприємства, установи, закладу. Обов’язковими показниками є темпи зростання обсягів виробництва, прибуток та рентабельність. Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

 2.6. Щорічно до 01.02. наступного року надавати до Ради звіт про виконання умов контракту, бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів.

 2.7. Щоквартально, до 03 числа місяця наступного за звітним надає інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду, приватизації.

 2.8. У кінці кожного року надати до Ради матеріали річної інвентаризації основних засобів.

 2.9. ЩоквартПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Переглянути »
 
Останні повідомлення
07.07.2020
 Ставки податків і зборів на 2021 рік  »»»
07.07.2020
 Інформація Сокальської ДПІ. Які дії батьків при отриманні реєстраційний номера облікової картки платника податків для дитини?  »»»
01.07.2020
 Довідка про роботу СППП Сокальського відділу поліції за 6 місяців  »»»
26.06.2020
 Результати голосування  »»»
25.06.2020
 Засідання постійно діючої Комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення (теплопостачання)   »»»
23.06.2020
 Порядок денний  »»»
22.06.2020
 Перелік багатоквартирних будинків які отримують послуги централізованого теплопостачання  »»»
12.06.2020
 Результати голосування  »»»
09.06.2020
 Порядок денний  »»»
01.06.2020
 Зутріч з молоддю.  »»»
29.05.2020
 Шановні мешканці Сокаля! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди святкування Дня міста!  »»»
29.05.2020
 Проекти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.