Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


:: 19.07.2016
 


Інформація для громадян
.
  
19.07.2016


Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання гарячої води, що укладається виконавцем із споживачем – фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання

МКП «Сокальтеплокомуненерго» доводить до відома своїх споживачів, що згідно із статтею 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон),відносини учасників договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Пунктом 3 частини 2 статті 21 Закону визначено, що виконавець зобов’язаний підготувати та укласти зі споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, Договір на надання послуг з централізованого опалення, послуг з централізованого постачання гарячої води, що укладається виконавцем із  споживачем – фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, є договором приєднання ( частина 7 статті 26 Закону). Відповідно до частини 3 статті 29 Закону договір на надання вказаних комунальних послуг укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем та виконавцем цих послуг.

Особам, які не уклали договір про надання комунальних послуг, але й не відмовились від його укладення в письмовій формі, дані житлово-комунальні послуги надаються на підставі публічного договору приєднання(статті 633, 634 Цивільного кодексу України).Той факт, що особа користується житлово-комунальними послугами, засвідчує її приєднання до договору, про їх надання та про існування договірних відносин між виконавцем та споживачем цих послуг.

Додаток: текст Договору
                       Директор                         В.М. КіпеньДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з централізованого опалення,   та послуг з централізованого постачання гарячої води
МКП «Сокальтеплокомуненерго»

 
01 липня 2016 року  м. Сокаль

 Цей Договір про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що є договором приєднання відповідно до норм ст..634 Цивільного кодексу України, є укладеним між:

Комунальним підприємством Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго», що є виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у місті Сокаль для населення згідно норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі по тексту – Виконавець у всіх відмінках), в особі директора підприємства – Кіпеня Володимира Михайловича ,що діє на підставі статуту, та

Споживачем (власником/співвласником/балансоутримувачем будинку, квартири, житлових приміщень у багатоквартирних будинках, які приєднані до теплових мереж МКП «Сокальтеплокомуненерго»» і в яких послуги з централізованого опалення і послуги з централізованого постачання гарячої води надаються МКП «Сокальтеплокомуненерго», а також користувачами вищевказаних приміщень, квартир, або особами, зареєстрованими (прописаними) у таких приміщеннях, квартирах, будинках);

1. Предмет договору

1.1.Виконавець зобов`язується своєчасно надавати Споживачеві відповідної якості послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання гарячої води (якщо конкретний будинок/приміщення фактично приєднані до мереж централізованого опалення та мереж гарячого водопостачання Виконавця), а Споживач зобов`язуєтьсясвоєчасно оплачувати надані послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання гарячої води за встановленими відповідними уповноваженими органами тарифами для відповідних категорій споживачів, у строки і на умовах, що передбачені цим Договором приєднання.

1.2.Суб`єкти користування послугами (споживачами послуг) за цим Договором приєднання є:

1) власник/співвласник (користувач) житлового приміщення (квартири) та члени його сім`ї, а також будь-які інші особи, зареєстровані (прописані) у даному приміщенні, або ті, що постійно проживають у такому приміщенні (фізичні особи);

2) власник/співвласник(користувач) багатоквартирного будинку і приміщень – місць загального користування у даному багатоквартирному будинку (в тому числі співвласники чи користувачі місць загального користування багатоквартирного будинку з централізованим опаленням та/або постачанням гарячої води, квартири чи інші приміщення яких від’єднано від централізованого опалення та/або централізованого постачання гарячої води).

1.3. Характеристика об`єкта надання послуг визначається відповідно до Постанови КМУ № 630 від 21 липня 2005р.;

1.4 Характеристика засобів обліку води і теплової енергії вказана в акті постановки приладів ( вузлів) обліку на комерційний облік

2. Тарифи на послуги та загальна вартість послуг

2.1 Тарифи на послуги та їх загальна вартість встановлюється уповноваженим органом на момент надання таких послуг.

2.2. Загальна вартість послуг з централізованого опалення для споживача складає суму: вартості спожитих гігакалорій приміщенням споживача (для будинків з будинковим приладом обліку), вартості послуг з централізованого опалення (для будинків без будинкового приладу обліку), вартості приєднаного теплового навантаження, розрахованого на опалювальну площу приміщень споживача, вартості частки споживача у кількості спожитих гігакалорій тепла місцями загального користування у багатоквартирному житловому будинку, вартості приєднаного теплового навантаження, розрахованого на частку споживача опалювальної площі місць загального користування, вартості обсягу спожитих послуг з централізованого постачання гарячої води.

2.3. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показами згідно з пунктами 10 -13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету міністрів №630 від 21 липня 2005 року (далі по тексту – Правила).

2.4. Споживачі, які згідно чинного законодавства мають право на пільги з оплати послуг, здійснюють оплату за послуги з урахуванням таких пільг в порядку, встановленому чинним законодавством України, за письмовою заявою Споживача, до якої додаються підтверджуючі документи про пільгу.

3. Оплата та облік спожитих послуг

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Оплата за спожиті послуги вноситься Споживачем не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим. У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за 1 місяць поточного нарахування за надані послуги.

3.2. Послуги оплачуються в готівковій чи безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця, зазначений у квитанції та в цьому Договорі приєднання.

3.3. За несвоєчасне внесення плати за послуги із Споживача стягується пеня у розмірі дозволеному чинним законодавством, протягом періоду, за який виник борг, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

3.4. Облік спожитих послуг здійснюється згідно норм Правил, іншого чинного законодавства, а також умов цього Договору приєднання.

Споживач, що має прилади обліку, щомісячно надає їх покази Виконавцю. Причому, Споживач зобов’язаний здійснити зняття таких показів станом на 25-те число поточного розрахункового періоду (місяця), і подати ці покази Виконавцю до 27 числа поточного розрахункового періоду (місяця).

3.5. За централізоване опалення квартири при відсутності загальнобудинкового вузла обліку плата справляється за нормативами (нормами) споживання та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів) на 100 відсотків від обсягів перевищення.

3.6. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання : №26004300165771 у Філії Львівського ОУ АТ «Ощадбанк», МФО 325796, ЄДРПОУ 22422842 .

3.7. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, Виконавець проводить перерахунок розміру плати згідно вимог чинного законодавства.

3.8. Виконавець має право в будь-який момент протягом розрахункового періоду в присутності Споживача провести контрольне зняття показів квартирних засобів обліку, а загальнобудинкових засобів обліку – в присутності представника Власника чи Балансоутримувача.

3.9. Квартирні прилади обліку, що використовуються споживачами, повинні відповідати встановленим технічним вимогам і правилам, технічним й законодавчим нормам, та включені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

3.10. Встановлення квартирних вузлів обліку здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Права та обов`язки сторін

4.1.Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього Договору приєднання;

2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров`ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

5) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача і членів його сім`ї (у разі відключення Виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

7) зменшення розміру плати за послуги надані не в повному обсязі у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім`ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов`язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення Споживача та Споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;

9) установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;

10) періодичну повірку, квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

12) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

4.2. Споживач зобов`язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку представників Виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг а також умов цього Договору приєднання;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку та не втручатися в їх роботу;

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

7) повідомляти у десятиденний строк Виконавця про втрату права на пільги;

8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов`язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі встановлення Виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

12) відшкодовувати Виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.

4.3. Виконавець має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором;

2) вносити зміни у цей Договір приєднання, шляхом публікації таких змін у друкованих засобах масової інформації, мережі інтернет, а якщо такі зміни впливають на порядок нарахування за послуги, оплати за послуги, тарифи за послуги – із повідомленням Споживача;

3) вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов`язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5) доступу до приміщення Споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показів квартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

4.4. Виконавець зобов’язаний:

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров`я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цього договору;

2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, розміщуються на дошках оголошень в усіх під`їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила (зазначається у договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали приладів обліку, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку гарячої води, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

5) проводити два рази на рік перевірки стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;

6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;

7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) протягом доби;

9) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;

10) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг а межах балансової належності;

11) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх розгляду;

12) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім`ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

13) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

14) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором;

15) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім`ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров`ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору;

16) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;

17) виконувати інші обов`язки відповідно до законодавства.

5.Відповідальність сторін

5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим Договором приєднання за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені, в розмірі, передбаченому цим Договором приєднання і законом, а також своїм власним майном, на яке може бути звернено стягнення в порядку і на умовах Закону України «Про виконавче провадження» в межах чинного законодавства;

3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;

4) за пошкодження пломб на приладах комерційного обліку теплової енергії – штраф у розмірі до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

5) порушення зобов`язань, установлених законодавством і цим Договором приєднання.

5.2. Виконавець несе відповідальність у разі:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню Споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров`ю, - шляхом відшкодування збитків;

2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшення розміру плати та виплати Споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

3) порушення прав Споживачів згідно із законодавством;

4) порушення зобов`язань, установлених цим договором або законодавством.

6.Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачу

6.1. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

1) у багатоквартирному будинку для послуги з:

 централізованого опалення - відгалуження від стояків у межах квартири;

 централізованого постачання гарячої води - після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача;

 2) у будинку садибного типу, інших приміщеннях - місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі Виконавця.

 

7. Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв`язання спорів

7.1. У разі неналежного надання або ненадання послуг Виконавцем Споживач повідомляє про це Виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв`язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому Договорі приєднання.

У повідомленні зазначається прізвище, ім`я та по батькові, точна адреса проживання Споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення Споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов`язково реєструється представником Виконавця у журналі реєстрації заявок Споживачів. Представник Виконавця зобов`язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім`я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

7.2. Представник Виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов`язаний невідкладно повідомити про це Споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

7.3. Представник Виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов`язаний узгодити з Виконавцем, Балансоутримувачем, Власником точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні Споживача представник Виконавця повинен з`явитися до споживача не пізніше однієї доби з моменту реєстрації заявки в журналі.

7.4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг Споживач і Виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об`єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником Виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об`єднання споживачів.

7.5. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі - акт-претензія), який підписується Споживачем та представником Виконавця згідно з додатком 1 до цього Договору приєднання. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для Споживача та Виконавця.

7.6. У разі неприбуття представника Виконавця в установлений Договором приєднання строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі, що проживають у даному багатоквартирному будинку.

7.7. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами Виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 2 до цього Договору. Виконавець зобов`язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів Споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку Виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв`язуються у суді. Споживач має право на досудове розв`язання спору шляхом задоволення пред`явленої претензії.

7.8. Якщо перевіркою буде встановлено, що неналежне надання або ненадання послуг є наслідком неналежного виконання обов’язку Балансоутримувача або Власника щодо утримання і обслуговування внутрішньобудинкових мереж (якщо на вводі в багатоквартирний будинок параметри та якісні характеристики послуги з опалення та послуги з постачання гарячої води відповідали нормативним вимогам), Виконавець має право стягнути одержані збитки з Балансоутримувача або Власника багатоквартирного будинку в порядку регресу.

8.Форс-мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим Договором приєднання у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами цього Договору приєднання.

9. Строк дії та чинність Договору приєднання

9.1. Керуючись ст.7, п. 2 ст. 630 Цивільного кодексу України даний Договір є публічним. Умови цього Договору розміщуються на веб-сайті Сокальської міської ради та в друкованому виданні і вважаються чинними починаючи з 01 липня 2016 року та діють до прийняття центральним органом виконавчої влади типового договору приєднання та укладення такого договору зі споживачем та діють до відповідного рішення органами регулювання у сфері житлово-комунальних послуг.

9.2. Договір може бути розірваний достроково у разі: - зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами Виконавця; - переходу права власності (користування) на квартиру до іншої особи;

9.3. Цей договір приєднання вважається акцептованим усіма споживачами КП «Сокальтеплокомуненерго», які приєднані до мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання Виконавця та/або які прийняли послугу з централізованого опалення, та послугу з централізованого постачання гарячої води.

10.Інші умови
10.1. Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій із мережами та обладнанням, які перебувають на балансі Виконавця :

10.2. Реквізити

Комунальне підприємство

Сокальської міської ради

«Сокальтеплокомуненерго»

м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 21, індекс 80000

Філія Львівське ОУ АТ «Ощадбанк»

р/р 26004300165771

МФО 325796

ЄДРПОУ 22422842

ІПН – 224228413294

№ свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 18616692

Тел.: 7-36-35, факс 7-36-22

e-mail: teplosokal@gmail.com

Директор МКП «Сокальтеплокомуненерго»

 Кіпень В.М.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
 до Договору приєднання про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води МКП «Сокальтеплокомуненерго»

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ
 про неналежне надання або ненадання послуг

 _________________________ _______________ 20__ р.

 (назва населеного пункту) (дата складення)

 Згідно з Договором приєднання про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води МКП «Сокальтеплокомуненерго»

споживач ________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім`я та по батькові)

висловлює претензії Виконавцю щодо якості надання послуг

_________________________________________________________________________________________
 (види послуг)

за відхилення _____________________________________________________________________________
 (види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг згідно з умовами Договору приєднання)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
 

період порушень: з _____________________ 20 __ р. до _________________ 20 __ р.

У зв`язку з викладеним Виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані або ненадані послуги та сплатити неустойку споживачам згідно з умовами Договору приєднання про надання послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

 Інші умови: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Цей акт склали:

Представник Виконавця ________________________________________________ ________________
 (посада, прізвище, ім`я та по батькові) (підпис, М.П.)

адреса _______________________ телефон ______________________

 

Споживач__________________________________________________________ _________________
 (прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)

 адреса _________________________ телефон ________________________

 У разі неприбуття представника Виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі:

 споживач, що проживає у будинку споживач, що проживає у будинку

 N __________ кв. ______________ N __________ кв. ______________

 _____________________________ ________________ _______________________________ _______________
 (прізвище, ім`я та по батькові) (підпис) (прізвище, ім`я та по батькові) (підпис)ПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Генеральний план м.Сокаль
 
Останні повідомлення
11.06.2021
 НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ https://sokal-rada.gov.ua/  »»»
27.05.2021
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області   »»»
26.05.2021
 Сокальською ДПІ проведено «гарячу лінію» на тему: «Актуальні питання, щодо застосування податкового та іншого законодавства»   »»»
26.05.2021
 Калькуляція витрат та перелік послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Сокаль  »»»
26.05.2021
 До уваги співвласників багатоквартирних будинків! Інформація про управління багатоквартирними будинками у місті Сокаль   »»»
21.05.2021
 Проєкти рішень  »»»
20.05.2021
 Сокальська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує  »»»
20.05.2021
 Результати голосування 20.05.2021  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
18.05.2021
 Розпорядження про скликання сесії  »»»
18.05.2021
 Проєкти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.