Сокальська міська рада
|                                                                       Офіційний веб-сайт Сокальської міської ради     Сокальська РДА | |   |
:

Для мешканців міста

Як часто Ви звертаєтесь до міської ради?

Не звертався ніколи
Звертаюся постійно
Раз на рік
Раз на півроку
Раз на місяць

Корисні посилання
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
Інтерактивна карта регіональних/міських програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення


  *
.

 

«Затверджено»


рішенням виконавчого комітету


Сокальської міської ради № _____


від  «___»______________ 2010року


 

 

                                                     


П О Л О Ж Е Н Н Я


про виконавчий комітет Сокальської міської ради


 


1. Загальні положення


1.1. Це Положення відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Сокальської міської ради (далі - виконавчий комітет).


1.2. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.


1.3. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, загальнообов`язковими рішеннями обласної, районної та міської ради, цим Положенням.


1.4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.


1.5. Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.


1.6. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглядає і вирішує питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради, а саме:


- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;


- в галузі бюджету, фінансів і цін;


- щодо управління комунальною власністю;


- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;


- у галузі будівництва;


- у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;


- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;


- у сфері соціального захисту населення;


- в галузі зовнішньоекономічної діяльності;


- в галузі оборонної роботи;


- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.


1.7. Виконавчий комітет не менш як один раз на рік через звіт міського голови інформує про свою діяльність територіальну громаду міста, готує інформацію про роботу на засідання сесії міської ради.


1.8. Після закінчення повноважень міської ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування радою нового складу виконавчого комітету.


2. Організація роботи виконавчого комітету


2.1. Організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення:


2.1.1. Засідань виконавчого комітету.


2.1.2.Оперативних нарад міського голови з першим заступником міського голови, заступником з питань діяльності виконавчих органів ради (секретарем виконавчого комітету міської ради), секретарем міської ради, апаратом ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції виконавчого комітету.


2.1.3. Нарад-семінарів міського голови, першим заступником міського голови, заступника з питань діяльності виконавчих органів (секретарем виконавчого комітету міської ради), секретаря міської ради, які скликаються ними відповідно до розподілу функціональних обов`язків по питаннях які відносяться до компетенції виконавчого комітету.


2.1.4. Засідань комісій, інших дорадчих органів, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері виконання повноважень виконавчого комітету.


2.1.5. Загально міських заходів чи зібрань (референдумів, громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів, тощо).


2.1.6. Об`їздів територій, відвідань підприємств, установ і організацій, зустрічей з мешканцями міста, представниками політичних партій та громадських організацій.


2.2.Створення комісій та робочих груп із спеціалістів виконавчих органів міської ради з залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об`єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень.


2.3. Видання розпоряджень та доручень міського голови, розпорядчих документів керівників виконавчих органів для виконання своїх функціональних повноважень, а також розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади, організації їх виконання.3.Організаційно-технічне забезпечення виконавчим комітетом діяльності депутатів та постійних комісій міської ради


3.1. З метою сприяння депутатам у здійсненні ними повноважень виконавчий комітет:


- інформує депутатів про діяльність апарату ради;


- забезпечує депутатів довідками та інформаційними матеріалами, необхідними для їх діяльності;


- вживає заходів щодо запитів, звернень, пропозицій депутатів на адресу виконавчого комітету;


- розглядає на своїх засіданнях пропозиції депутатів з питань, які потребують колегіального рішення і своєчасно повідомляє про дату, час розгляду цих питань;


- сприяє участі депутатів у підготовці питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету, в роботі комісій при виконавчому комітеті тощо.


3.2. З метою сприяння діяльності постійних комісій міської ради виконавчий комітет:


- сприяє участі постійних комісій у підготовці питань, що виносяться на розгляд виконавчого комітету;


- запрошує на свої засідання і наради голів, членів постійних комісій, діяльності яких стосується питання, що розглядається;


- розглядає завдання, пропозиції постійних комісій з проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, з інших питань;


- не пізніше як у двотижневий термін повідомляє постійній комісії про результати розгляду їх пропозицій чи вжиті заходи;


- інформує постійні комісії про роботу виконавчого комітету;


- забезпечує організаційно - технічне і господарське обслуговування постійних комісій міської ради.4. Планування роботи виконавчого комітету


4.1. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.


4.2. План роботи виконавчого комітету складається, як правило, на рік та містить такі розділи:


4.2.1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету.


4.2.2. Перелік рішень, хід виконання яких розглядається в порядку контролю.


4.3. Проект плану виконавчого комітету розробляється з урахуванням пропозицій постійних комісій, утворених виконавчим комітетом, інших виконавчих органів ради, членів виконавчого комітету, і подається заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретарем виконавчого комітету міської ради) на засідання виконавчого комітету разом з проектом рішення.


4.4. План роботи виконавчого комітету готується не пізніше, як за місяць та подається на розгляд виконавчому комітету не пізніше, як за 10 днів до початку року.


4.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки рішенням виконавчого комітету.


4.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради).


4.7. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який подається на затвердження до 25 грудня.


4.8. При проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших масових заходів розробляються плани їх проведення, які подаються на затвердження міському голові не пізніше, як за 2 - 5 днів до їх проведення.                                                                  


5. Порядок проведення засідань виконавчого комітету


5.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які скликаються міським головою.


5.2. Засідання виконавчого комітету міської ради проводяться, як правило, в останній четвер кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.


Початок засідань виконавчого комітету, як правило, о 15.00 год. Тривалість засідань - до двох годин.


5.3. Засідання виконавчого комітету є легітимним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.


Члени виконавчого комітету зобов`язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає - про це повідомляється міському голові або заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради).


5.4. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, керівники виконавчих органів ради, комунальних підприємств міста, а також інші запрошені особи.


5.5. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів та осіб, зазначених у пункті 5.4, про дату, час і місце проведення засідання виконкому, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради).


5.6. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради).


5.7. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.


5.8. Засідання виконавчого комітету оформляється протоколом заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради).


5.9. Оформлені протоколи не пізніш, як за 10 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис міському голові.


5.10. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються в справи і зберігаються протягом 5 років у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради), а потім передаються до архівного відділу Сокальської РДА на постійне зберігання.6. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету


6.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, засвідчене гербовою печаткою.


6.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законів України, рішень обласної, районної, міської рад, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями постійних комісій, підприємств, установ, організацій та громадян.


6.3. Проекти рішень розробляються за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретарем виконавчого комітету міської ради).


6.4. Проекти рішень розробляються на виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законів України, рішень обласної, районної, міської рад, розпоряджень голів обласної та районної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями постійних комісій, підприємств, установ, організацій та громадян, які поступили не пізніше як за 7 днів до проведення засідання виконавчого комітету.


6.5. Контроль за підготовкою проектів рішень на розгляд виконавчого комітету, їх доопрацюванням, організацією доведення рішень до виконавців, належним станом ведення діловодства та обліку рішень покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретаря виконавчого комітету міської ради).


6.6. Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. Текст рішення складається з двох частин. У констатуючій частині першим йдеться посилання на Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", інші законодавчі акти, зазначається підстава або обґрунтування для складання документу, узагальнюються основні положення (позитивні та негативні). У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому. Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з нумерацією арабськими цифрами. Сторінки документа також нумеруються.


6.7. На зворотній стороні 1-ї сторінки проекту рішення повинне міститися погодження фахівців до повноважень яких належить дане рішення.


6.8. Для підготовки окремих рішень виконавчого комітету, особливо з планових питань, може створюватися комісія, склад якої затверджується розпорядженням або дорученням міського голови.


6.9. Підготовлені проекти рішень виконавчого комітету подаються особами, відповідальними за підготовку питання, до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретаря виконавчого комітету міської ради). Разом з проектом рішення, первинними документами, на підставі яких воно приймається, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретарю виконавчого комітету міської ради)подається і електронна версія з текстом цього документа. Відповідальність за відповідність тексту оригіналу, що знаходиться на магнітному носії, несе виконавець.7. Прийняття рішень виконавчого комітету та контроль за виконанням


7.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов`язковим для виконання.


7.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не поступило зауважень і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.


У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.


7.3. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, додатки до рішень - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретарем виконавчого комітету міської ради).


7.4. Підписані рішення реєструються в спеціальному журналі шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова індексація рішень здійснюється в межах календарного року. Датою реєстрації рішення виконкому є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку місці.


7.5. У день підписання рішення або не пізніш, як у триденний строк з дня підписання заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради) тиражує їх і надсилає виконавцям згідно зі списком розсилки.


7.6. Контроль за виконанням рішень здійснюють зазначені в них посадові особи. Доручення виконавчого комітету, міського голови, надані в ході засідання, оформляються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретарем виконавчого комітету міської ради), доводяться до відома виконавців, які інформують виконавчий комітет про хід їх виконання.


7.7. У разі необхідності виконавці розробляють заходи щодо виконання рішень, які погоджуються з особою, на яку покладено контроль їх виконання.


7.8. Контроль за виконанням документів з питань, що відносяться до компетенції виконавчого комітету, та надходять від органів вищого рівня, інших службових документів, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретар виконавчого комітету міської ради).


7.9. Документи органів вищого рівня без винятку реєструються в приймальні міської ради в день їх надходження і передаються на розгляд міському голові.


7.10. На всіх розглянутих документах міський голова (інша відповідальна посадова особа) пише резолюцію. Резолюція повинна містити такі обов`язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, строк виконання, особистий підпис, дата. На документі повинно бути не більше однієї резолюції.


7.11. З резолюцією документ протягом дня доводиться до відома виконавця, який розписується в контрольному листі та ставить дату. Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то координація цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою. Їй надається право уточнення завдання, скликання співвиконавців на нараду, здійснення додаткових перевірок, підпису відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів, інформацій про виконання документа.


7.12. Строки виконання вказуються в документах або встановлюються міським головою, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (секретарем виконавчого комітету міської ради), які фіксуються в резолюціях.


7.13. Строк виконання може бути продовжений лише особами, які його встановили.


7.14. Відповідальність за виконання документів несуть посадові особи, яким це доручено.


7.15. На виконання нормативних документів органів вищого рівня можуть прийматися рішення, розпорядження, готуватися звіти, інформації.


7.16. Виконавці рішень, розпоряджень за три дні до закінчення встановлених контрольних строків подають керівництву інформацію про хід їх виконання, а про хід виконання документів довгострокової дії за підсумками календарного року - у січні.


7.17. Рішення виконавчого комітету знімаються з контролю лише після повного виконання всіх поставлених завдань. Підставою для зняття з контролю рішень, розпоряджень є інформація про його виконання, підписана особою, на яку покладено контроль.


7.18. Документи органів вищого рівня вважаються виконаними лише тоді, коли порушені в них питання вирішені і кореспонденту дана вичерпна відповідь по суті. Після виконання документи знімаються з контролю, при цьому на документі і в журналі робиться відмітка про зняття з контролю.8. Відміна рішень виконавчого комітету


8.1. Підстави для відміни рішення виконавчого комітету:


8.1.1.Визнання недійсним (нечинним) на підставі рішення суду.


8.1.2.Визнання недійсним (незаконним) на підставі внесеного протесту.


8.1.3. Скасування рішення сесією міської ради.Голова


Сокальської міської ради                                          Б.Зарічний


ПошукПошук:
  
Випадкове фото
 

Переглянути »
 
Останні повідомлення
11.06.2021
 НОВИЙ ОФІЦІЙНИЙ САЙТ СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ https://sokal-rada.gov.ua/  »»»
27.05.2021
 Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області   »»»
26.05.2021
 Сокальською ДПІ проведено «гарячу лінію» на тему: «Актуальні питання, щодо застосування податкового та іншого законодавства»   »»»
26.05.2021
 Калькуляція витрат та перелік послуг з управління багатоквартирними будинками в м. Сокаль  »»»
26.05.2021
 До уваги співвласників багатоквартирних будинків! Інформація про управління багатоквартирними будинками у місті Сокаль   »»»
21.05.2021
 Проєкти рішень  »»»
20.05.2021
 Сокальська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує  »»»
20.05.2021
 Результати голосування 20.05.2021  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
19.05.2021
 Проєкти  »»»
18.05.2021
 Розпорядження про скликання сесії  »»»
18.05.2021
 Проєкти  »»»
Підписатися на розсилку:
 
 
© 2010 Сокальська міська рада
80000, Україна, м. Сокаль, вул.Шептицького 44, Тел.7-30-60
sokal-miskrada@ukrpost.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на http://miskrada.sokal.lviv.ua є обов'язковим.